Saturday, January 12, 2008

Useful Kurdish (Soranî) phrases

English Soranî (Kurdish)
Welcome Bi xêr bît, Bi xêr hatî
Hello Roj baş, Silaw
How are you? Çonî
Long time no see Demêke tum nebînîye
What's your name? Nawî tu çiye?
Where are you from? Xelkî kam deverî?
Pleased to meet you Pêy dilxoşim bi nasînit
Good morning Beyanî baş
Good afternoon Roj baş
Good evening Ewar baş
Goodbye Xwahafiz
Good luck Xoşbext bî
Cheers/Good health! Noş
Have a nice day Rojêkî xoş
Bon appetit Noşigyan
Bon voyage Xwa digel
I don't understand Tênagim
Please speak more slowly Tozê yewaş tir qise bike
Please say that again Dîsan ewe billê
Please write it down Detwanî ewe binûsî
Do you speak Kurdish? Kurdí qise dikeyt?
Excuse me Tikaye
How much is this? Eme bi çend e?
Sorry Bibûre
Thank you Sipas dekem
Where's the toilet? Twayleteke li kwê ye?
This gentleman/lady
will pay for everything
Piyaweke/afreteke hemî parekey dedat
Would you like to
dance with me?
Hez dekeyt legel ma bireqsî?
I love you Xoş tem dewê
Get well soon Hîway selametît
How do you say ... in Kurdish? Çon delleyt ... bi Kurdí?
Leave me alone! Wazim lê bêne!
Help! Yarmetîm berê!
Call the police! Polîs bang lê ke!
Merry Christmas
and a Happy New Year
Rojî daykbûnî Hezret Îsa pîroz û Cejnî Salî Nwê pîroz bê
Happy Easter Cejnî Hêkesûr pîroz bê
Happy Birthday Roj li daykbûnit pîroz bê, Rojbûnit pîroz bê
One language is never enough Yek ziman her bes nabê
My hovercraft is full of eels Seyarey balindîyekem pir ye li marmasî

No comments: